Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvanluatbaochinh.com

ĐẤT ĐAI NHÀ Ở

19006281

Đòi lại quyền sử dụng đất do không được sự đồng ý của bố mẹ

02/08/2017 16:25
Câu hỏi:

Đòi lại quyền sử dụng đất do không được sự đồng ý của bố mẹ. Tôi muốn hỏi luật sư về vấn đề sau: nếu đất đai canh tác nông nghiệp mà bố mẹ cho anh chị đã cách đây hơn 15 năm, hiện anh chị tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 10 năm , không có tranh chấp. Nhưng do anh chị tôi khi khai có khai hơn diện tích bố mẹ đã cho là 2000 m vuông ( đến giờ tôi mới phát hiện). Giờ bố mẹ tôi đều mất, tất cả anh em 7 người còn đủ. Nếu tôi thưa việc khai hơn phần đất này của anh chị tôi có được không? Pháp luật sẽ xử lí ra sao?

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính, Đoàn luật sư Hà Nội tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện hưởng thừa kế theo pháp luật.

Căn cứ theo quy định 650 Bộ luật Dân sự 2015, do bố mẹ bạn mất không để lại di chúc chia tài sản cho các con nên 7 người con có thể được hưởng thừa kế theo pháp luật. Điều 651, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau:

"1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, ……………..”.

Như vậy, 7 người con đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất do đó cùng được hưởng phần di sản thừa kế bằng nhau.

Theo như đã phân tích ở trên, anh chị em của bạn ( 7 người) đều thuộc diện hưởng tài sản thừa kế mà bố mẹ anh để lại. Tuy nhiên, để được hưởng quyền sử dụng diện tích mà bố mẹ để lại nhưng bị anh chị khai gian, bạn phải chứng minh được quyền sử dụng đất mà anh chị đang ở là của bố mẹ bạn.

Nếu có căn cứ chứng minh quyền sử dụng đất mảnh đất trên là của bố mẹ bạn, anh chị bạn không có bất kỳ các loại giấy tờ gì liên quan đến việc nhận chuyển nhượng, quyền sử dụng đất từ bố mẹ bạn hay được mẹ bạn tặng cho mà anh chị bạn tự ý đi đăng ký đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng 2000m2 đó thì bạn có thể yêu cầu anh chị trả lại diện tích đất thuộc quyền thừa kế của mình. Nếu anh chị bạn không tự nguyện trả lại thì những người thừa kế khiếu nại hoặc khởi kiện cơ quan hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật cho anh chị bạn(nếu còn thời hiệu). Hoặc bạn có thể nộp đơn khởi kiện anh chị bạn theo thủ tục tố tụng dân sự đòi lại quyền sử dụng đất mà bạn cũng như những người con khác phải được hưởng.

Trong trường hợp không có giấy tờ gì chứng minh diện tích đất trên là của bố mẹ bạn thì anh chị bạn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mảnh đất anh chị bạn đang sử dụng. Còn trong trường hợp đối với mảnh đất 2000m2 anh chị bạn không đủ điều kiện (do tự ý khai không được sự đồng ý của bố mẹ) để được đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn cũng có thể đòi lại quyền lợi của mình bằng cách khởi kiện anh chị bạn theo quy định của Luật tố tụng dân sự hoặc khiếu nại hay khởi kiện cơ quan hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh chị bạn.

Như vậy, bạn có thể đòi lại quyền sử dụng đất, tài sản bố mẹ bạn để lại mà anh chị bạn đang đứng tên khi anh chị bạn không có các giấy tờ hợp pháp chứng minh có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2000m2 của bố mẹ bạn mà gia đình anh chị bạn tự ý làm thủ tục cấp GCNQSD đất cho mình trái pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Đòi lại quyền sử dụng đất do không được sự đồng ý của bố mẹ”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!

Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định về thu tiền sử dụng đất
Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương Diện tích tối thiểu được tách thửa tại tỉnh Hải Dương
Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Thông tư 16/2010/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.
Luật số 65/2014/QH13 Quy định về Nhà ở Luật số 65/2014/QH13 Quy định về Nhà ở
Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất. Nghị định số 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất.
Nghị định 104/2014/NĐ-CP Quy định về khung giá đất Nghị định 104/2014/NĐ-CP Quy định về khung giá đất
Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị Nghị định 11/2013/NĐ-CP Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở Nghị định 71/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở
Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển; việc sử dụng đất đối với trường hợp chuyển đổi công ty, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;
Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định  số 31/2014/NĐ-CP quy định  chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghị định 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số  nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết luật Đất đai năm 2013
Thông tư 80/2011/TT-BCA Quy định về quy trình đăng ký cư trú Thông tư 80/2011/TT-BCA Quy định về quy trình đăng ký cư trú
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014  Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 Quy định về giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Nghị định 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 188/2013/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 Luật nhà ở số 65/2014/QH13
Luật đất đai năm 2003 Luật đất đai năm 2003
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 102/2014/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Nghị định 34/2013/NĐ-CP Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Nghị định 34/2013/NĐ-CP Về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước