Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvanluatbaochinh.com

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

19006281

Điều kiện hành nghề quản tài viên

comment
Được biết “quản tài viên” là một chế định mới được đưa vào Luật phá sản năm 2014 sau khi tiếp thu kinh nghiệm của pháp luật phá sản các nước trên thế giới. Vậy, đề nghị cho biết khái niệm quản tài viên, điều kiện hành nghề quản tài viên?

Tà án huyện tuyên bố Hợp tác xã phá sản đúng không?

comment
Hiện tại Hợp tác xã của chúng tôi đang bị tòa án huyện tuyên bố mở thủ tục phá sản. Luật sư cho tôi hỏi tòa án huyện có đủ thẩm quyền mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã của chúng tôi không? Chân thành cảm ơn. Quang Sự - Yên Lập, Phú Thọ.

Tòa án nào được quyền mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

comment
Luật sư cho tôi hỏi Thẩm quyền giải quyết vụ việc phá sản của tòa án nhân được quy định như thế nào trong Luật phá sản năm 2014?

Luật phá sản áp dụng cho các cá nhân kinh doanh không?

comment
Công ty luật Bảo Chính cho tôi được hỏi Luật phá sản áp dụng cho các đối tượng nào? Có áp dụng cho đối tượng là các cá nhân kinh doanh hay không?

Phân chia tài sản trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản

comment
Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì tài sản của doanh nghiệp được phân chia như thế nào?

Quy định về phạt vi phạm hợp đồng thương mại

comment
Luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp của tôi đã ký hợp đồng với một công ty để mua bán máy móc. Họ gửi dự thảo hợp đồng cho chúng tôi trong đó có điều khoản phạt hợp đồng là 15% giá trị hợp đồng, vậy điều này có đúng với quy định của pháp luật không? Hoàng Hải- Công ty Phúc Kiến, Bắc Giang.

Xử lý khoản nợ có bảo đảm khi mở thủ tục phá sản

comment
Khi mở thủ tục phá sản doanh nghiệp có nhiều khoản nợ khác nhau nếu có khoản nợ có bảo đảm thì sẽ xử lý thế nào? Nguyễn Ngọc Tuyên - Bắc Hà, Lào Cai

Xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản?

comment
Công ty luật Bảo Chính cho tôi hỏi vấn đề sau:
Pháp luật quy định như thế nào về xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh? KimQoanh123@gmail.com

Thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp?

comment
Về thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế của Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013 có gì mới so với luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008? Bichvan@yahoo.com

Mua nhà máy của công ty khác có được ưu đãi miễn thuế hay không

comment
Nếu chỉ mua nhà máy của công ty khác để hoạt động sản xuất, kinh doanh thì có được ưu đãi miễn thuế hay không (trong phạm vi giấy phép thành lập pháp nhân)?

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập doanh nghiệp

comment
Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013?

Khoản chi được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

comment
Công ty luật Bảo Chính cho tôi hỏi các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013?

Các khoản thu phải chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp?

comment
Các khoản thu nào phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được bổ sung theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013?

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay là bao nhiêu?

comment
Mức thuế suất doanh nghiệp hiện hành được quy định là bao nhiêu?

Tiền lãi đối với khoản nợ bị yêu cầu mở thủ tục phá sản xác định như thế nào?

comment
Công ty luật Bảo Chính cho chúng tôi biết tiền lãi đối với khoản nợ g thực hiện thủ tục yêu cầu phá sản được xác định như thế nào?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp bị mở thủ tục phá sản?

comment
Giá trị nghĩa vụ về tài sản đối với doanh nghiệp có quyết định mở thủ tục phá sản được xác định như thế nào?

Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như thế nào?

comment
Xin đề nghị Công ty luật Bảo Chính cho biết việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải thực hiện theo thương thức nào?

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Hợp tác xã viết thế nào?

comment
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, thì Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có những nội dung gì?

Người lao động yêu cầu mở thủ tục phá sản thì phải làm đơn thế nào?

comment
Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, người lao động, đại diện công đoàn phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Xin hỏi trường hợp này đơn xin mở thủ tục pháp sản gồm những nội dung gì?

Nội dung đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp

comment
Khi yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Vậy đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gồm có các nội dung chủ yếu nào?

Ai có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

comment
Xin cho biết ai là người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Nhà thầu tư vấn lập dự án có quyền và nghĩa vụ gì?

comment
Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn lập dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng và và của người quyết định đầu tư xây dựng trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng?

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền và nghĩa vụ gì?

comment
Công ty tôi lần đầu tiên tham gia đấu thầu xây dựng nên chưa rõ quyền của Ban quản lý dự án đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng như thế nào nên Luật sư có thể giúp tôi được không? - Quang Tiến- Việt Trì, Phú Thọ

Quyền của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng

comment
Công ty tôi lần đầu tiên tham gia đấu thầu xây dựng nên chưa rõ quyền của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng như thế nào nên Luật sư có thể giúp tôi được không? - Quang Tiến- Việt Trì, Phú Thọ

Doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ

comment
Cơ sở sản xuất A sản xuất hóa chất và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng hóa chất độc hại thuộc Danh mục thực hiện quan trắc chất phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Doanh nghiệp A. Vậy cơ sở này có phải thực hiện quan trắc chất lượng môi trường đất định kỳ, báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý môi trường không?

Xác nhận cải tạo, phục hồi môi trường

comment
Tổ chức, cá nhân sau khi đã hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án hoặc phương án bổ sung được phê duyệt thì có được cơ quan thẩm quyền xác nhận không?

Ký quỹ khai trong thác khoáng sản

comment
Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có phải thực hiện ký quỹ không? Số tiền ký quỹ được tính trên cơ sở nào? Trường hợp, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã ký quỹ nhưng giải thể hoặc phá sản và chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án hoặc phương án bổ sung được phê duyệt thì có được nhận lại số tiền đã ký quỹ không?

Điều kiện kinh doanh thuốc thú y

comment
Khu vực tôi đang sinh sống có nhiều hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm tôi đang muốn kinh doanh thuốc thú y thì điều kiện kinh doanh là gì Công ty luật Bảo Chính cho tôi biết với. Nguyễn Hữu Quang - Lạng Giang, Bắc Giang

Phải lập phương án đầu tư khai khoáng khi nào?

comment
Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản phải lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án vào thời điểm nào? Phương án bao gồm các nội dung chính gì?

Cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

comment
Đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản cần tuân thủ quy định gì về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản?

Điều kiện về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

comment
Trong sản xuất nông nghiệp tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện gì về bảo vệ môi trường?

Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

comment
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu gì về bảo vệ môi trường?

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

comment
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện như thế nào?

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

comment
Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện gì?

Loại hình doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

comment
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình như thế nào theo quy định của pháp luật?

Quy định về đăng ký hành nghề kế toán, kiểm toán

comment
Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên có được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hay không? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào?

Quyền, trách nhiệm của kế toán trưởng

comment
Pháp luật quy định về trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng như thế nào?

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

comment
Doanh nghiệp T là một doanh nghiệp lớn kinh doanh mặt hàng sản xuất hàng nông sản. Thời gian vừa qua, trong quá trình sản xuất kinh doanh, kiểm toán đã phát hiện doanh nghiệp có một số sai sót về nghiệp vụ kế toán. Do vậy, Giám đốc doanh nghiệp đã quyết định tuyển dụng chị H làm kế toán trưởng mới. Tuy nhiên, một số ý kiến trong Ban giám đốc đã thắc mắc vì cho rằng chị H có trình độ trung cấp kế toán thì không đáp ứng tiêu chuẩn của kế toán trưởng. Đề nghị cho biết pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng?

Vị trí của kế toán trưởng

comment
Kế toán trưởng là một vị trí quan trọng trong đơn vị. Đề nghị cho biết, vị trí này được pháp luật quy định như thế nào?

Những người không được làm kế toán

comment
Theo quy định của pháp luật, những đối tượng như thế nào không được làm kế toán?

Tiêu chuẩn người làm kế toán

comment
Do mối quan hệ là cháu họ của Giám đốc công ty nên vừa qua công ty Y đã ký hợp đồng nhận chị H, là cử nhân hành chính vào làm kế toán viên cho công ty. Tuy nhiên, một số ý kiến trong công ty đã phản đối việc tuyển dụng này với lý do chị H không đáp ứng tiêu chuẩn của người làm kế toán. Đề nghị cho biết pháp luật quy định về tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán như thế nào?

Đóng dấu chữ ký sẵn của mình trên chứng từ có hợp lệ?

comment
Anh A là cán bộ phụ trách Phòng Maketing của công ty X. Khi làm chứng từ thanh toán công việc của phòng anh X đã không trực tiếp ký mà đóng dấu chữ ký sẵn của mình. Xin hỏi việc làm của anh A nói trên có được chấp nhận hay không theo quy định của pháp luật?

Chứng từ kế toán thiếu chữ ký của những người thực hiện

comment
Khi kiểm tra chứng từ kế toán của doanh nghiệp A, kiểm toán phát hiện các chứng từ còn thiếu chữ ký của những người trực tiếp thực hiện các hoạt động liên quan đến chứng từ kế toán và đề nghị doanh nghiệp phải bổ sung. Xin hỏi ý kiến của kiểm toán trong trường hợp này có đúng không? Nội dung chứng từ kế toán bao gồm những vấn đề gì?

Tẩy xóa chứng từ kế toán khi quyết toán

comment
Đơn vị A khi tổ chức hội nghị đã tự ý tăng số lượng đại biểu tham dự, tẩy xóa chứng từ kế toán khi quyết toán việc tổ chức. Xin hỏi hành vi này của đơn vị có bị pháp luật nghiêm cấm hay không?

Đầu tư xây dựng tài sản cố định của Doanh nghiệp nhà nước

comment
Công ty X là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, hiện công ty X đang có nhu cầu đầu tư xây dựng tài sản cố định là Tòa nhà 12 tầng làm trụ sở Công ty. Vậy việc đầu tư xây dựng tài sản cố định được thực hiện như thế nào?

Giám sát, kiểm tra, thanh tra sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

comment
Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Doanh nghiệp nhà nhà nước đầu tư vốn ra ngoài

comment
Công ty X là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% số vốn điều lệ. Vậy doanh nghiệp X có được sử dụng vốn, tài sản, quyền sử dụng đất của doanh nghiệp để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không?

Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước

comment
Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

Quyền và trách nhiệm của đại diện phần vốn góp doanh nghiệp nhà nước

comment
Công ty TNHH 1 Thành viên X là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp X cử ông B là người đại diện phần vốn góp doanh nghiệp trong Công ty TNHH hai thành viên K. Hỏi, với cương vị là người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp trong công ty K, ông B có quyền và trách nhiệm như thế nào?

Cử người đại diện phần vốn góp của Nhà nước

comment
Việc cử người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, phần vốn góp của doanh nghiệp?
Nghị định 99/2012/NĐ-CP Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Nghị định 99/2012/NĐ-CP Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Nghị định 189/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Nghị định 189/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tư 37/2016/TT-BTC Quy định lãi suất cho vay của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư 37/2016/TT-BTC Quy định lãi suất cho vay của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo Nghị định 100/2014/NĐ-CP Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
Nghị định 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm Nghị định 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Nghị định 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Nghị định 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Nghị định 94/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu Nghị định 94/2012 Về sản xuất, kinh doanh rượu
Nghị định số 110/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC trong bổ trợ tư pháp, phá sản doanh nghiệp Nghị định số 110/2013/NĐ-CP Xử phạt VPHC trong bổ trợ tư pháp, phá sản doanh nghiệp
Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Thông tư số 86/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập Quỹ dự phòng rủi ro và bồi thường về môi trường Thông tư số 86/2016/TT-BTC Hướng dẫn lập Quỹ dự phòng rủi ro và bồi thường về môi trường
Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại
Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP Hướng dẫn một số quy định của Luật phá sản năm 2014 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP Hướng dẫn một số quy định của Luật phá sản năm 2014
Nghị định số 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Nghị định số 106/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Nghị định 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Nghị định 63/2015/NĐ-CP Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Nghị định số 71/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về  xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh Nghị định số 71/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nghị định 185/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Nghị định 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản Nghị định 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã Nghị định 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã