Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvanluatbaochinh.com

LAO ĐỘNG, BHXH

19006281

Đòi tiền lương trong thời gian thử việc

05/08/2017 11:45
Câu hỏi:

Đòi tiền lương trong thời gian thử việc ?Tôi có ký hợp đồng thử viêc với công ty A, trong quá trình làm việc tôi thấy công việc không phù hợp với tôi (đã làm việc tại công ty hơn 5 tuần lễ). Nên tôi xin kết thúc hợp đồng thử việc mà công ty không chịu ký và cũng không có phản hồi lại cho tôi thông tin nào hết dù tôi đã gửi đơn đến phòng nhân sự của công ty. Nay tôi mong sự giúp đỡ từ các luật gia, xin các luật gia giải đáp và chỉ cho tôi hướng giải quyết để tôi được hưởng lương đầy đủ. Tôi chân thành cảm ơn các luật gia!

Trả lời:

Công ty Luật Bảo chính sẽ tư vấn cho bạn như sau:
Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có ký với công ty A một hợp đồng thử việc , trong quá trình thử việc bạn thấy công việc không phù hợp nên đã nộp đơn xin kết thúc hợp đồng thử việc. Đầu tiên, hợp đồng thử việc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, nếu hai bên có sự thỏa thuận với nhau về vấn đề tiền lương, về kết thúc thời gian thử việc hoặc hủy bỏ thỏa thuận trong quá trình làm thì sẽ thực hiện theo sự thỏa thuận đó. Nhưng những thỏa thuận đó bắt buộc vẫn tuân thủ quy định pháp luật. Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về thỏa thuận hợp đồng thử việc nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn dựa trên căn cứ pháp luật. Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Lao động năm 2013 về kết thúc thời gian thử việc:“ Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc:“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Theo quy định trên, bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận với công ty A mà không cần báo trước và không phải chịu bồi thường. Nếu như bạn đã gửi đơn xin kết thúc hợp đồng lao động mà phía công ty A không trả lời thì bạn vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc và công ty A vẫn phải trả tiền lương cho bạn về tiền công những ngày bạn đã làm và đáp ứng điều kiện về tiền lương trong thời gian thử việc nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.
Về việc công ty A nếu không trả lương là vi phạm quy định pháp luật theo khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động 2012.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.”

Nếu hết thời hạn theo quy định mà công ty A không trả lương cho bạn thì bạn có quyền kiến nghị đến công ty A yêu cầu công ty phải trả lương cho thời gian thử việc của mình hoặc gửi đơn đến Hội đồng hòa giải cơ sở tại công ty hoặc hòa giải viên lao động quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở chính để giải quyết. Nếu công ty không giải quyết, bạn có quyền gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở, Bộ lao động – Thương binh xã hội hoặc khởi kiện đến Tòa án huyện/quận nơi công ty có trụ sở làm việc để yêu cầu tòa buộc công ty phải trả tiền lương cho bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi “Đòi tiền lương trong thời gian thử việc ? ”, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!

Luật số 10/2012/QH13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Luật số 10/2012/QH13 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn về Hợp đồng lao động Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn về Hợp đồng lao động
Bộ luật lao động năm 2012 Bộ luật lao động năm 2012
Nghị định 73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp  hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Nghị định 73/2013/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Nghị định 162/2006/NĐ-CP Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước Nghị định 162/2006/NĐ-CP Về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
Nghị định 23/2011/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu Nghị định 23/2011/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu
Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu Nghị định 143/2007/NĐ-CP Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Luật số 58/2014/QH13 về Bảo hiểm xã hội Luật số 58/2014/QH13 về Bảo hiểm xã hội
Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của luật lao động về việc làm Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn một số điều của luật lao động về việc làm
Nghị định 112/2011/NĐ-CP Về công chức xã, phường, thị trấn Nghị định 112/2011/NĐ-CP Về công chức xã, phường, thị trấn
Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 Quy định chi tiết điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép cho thuê lại lao động Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 Quy định chi tiết điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép cho thuê lại lao động
Nghị định 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức Chính phủ Nghị định 118/2006/NĐ-CP Về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức Chính phủ
Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn quy định về tiền lương Nghị định số 49/2013/NĐ-CP Hướng dẫn quy định về tiền lương
Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động Nghị định 39/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động
Nghị định 20/2012/NĐ-CP Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự Nghị định 20/2012/NĐ-CP Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Nghị định 101/2008/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Nghị định 101/2008/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Thông tư số: 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn Vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động Thông tư số: 19/2016/TT-BYT Hướng dẫn Vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động
Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
Nghị định 28/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Nghị định 28/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
Nghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng Nghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong đầu tư xây dựng