Tiếng Việt English
Tổng Đài Tư Vấn1900 6281
Luật Bảo Chính http://tuvanluatbaochinh.com

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

19006281

Thế chấp và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay

22/06/2017 20:49
Câu hỏi:

Thế chấp và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay. Ngân hàng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai (quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay) với khách hàng và không thực hiện việc công chứng hợp đồng thế chấp đó. Ngân hàng có được yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản đã thế chấp trên không? (tranhuynhanh@...)

Trả lời:

Công ty Luật Bảo Chính tư vấn cho bạn như sau:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm thì “Tài sản bảo đảm là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà pháp luật không cấm giao dịch”“Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất”. Như vậy, quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai (bao gồm quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay) không phải là tài sản bảo đảm và không được thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Việc Ngân hàng nhận thế chấp tài sản là quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai là không phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất hình thành trong tương lai sẽ không được đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật Bảo Chính cho câu hỏi Thế chấp và đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hình thành từ vốn vay, nếu còn vướng mắc bạn có thể tiếp tục hỏi hoặc gọi 19006281 để nghe luật sư tư vấn.

Trân trọng!